EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin Akademik İlan

 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA İLİŞKİN İLAN

 

Meslek Yüksekokulumuz akademik birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ”nin ilgili maddelerine göre, aşağıda ilan edilen programlara tam zamanlı sözleşmeli statüde öğretim görevlisi alınacaktır.

İstanbul Kampüs

 

Kadro

Tipi

Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Öğr.Gör.

Grafik Tasarımı Programı

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı veya İletişim ve Tasarım bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

 

Öğr.Gör.

Anestezi Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik lisans mezunu olup ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • ALES’den en az 70.0 puan almış olmak
 • Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

 

BAŞVURU BELGELERİ

 

 • Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evrakların Listesini Belirtilmesi Gerekmektedir.) (başvuru dilekçe formatı için tıklayın)
 • Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)
 • Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı)

*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

 • Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı)
 • ALES Sonuç Belgesi
 • Ayrıntılı özgeçmiş
 • YÖK Özgeçmiş formatı ile hazırlanmış özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanının örneği (Ön ve Arka yüzü okunaklı şekilde)
 • Adli sicil kaydını gösterir belge (e-devlet)
 • SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-devlet)
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
 • İki adet fotoğraf (arkasına ad-soyad ve tc kimlik no yazılmış)
 • Çalışma belgesi veya ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi

 

Not: Sınavda başarılı olan adaylardan öğretim elemanı ataması sırasında yukarıda belirtilen belgelerin asılları istenir. Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar, başvuru adresine şahsen veya kargo yoluyla başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / İnsan Kaynakları Birimi

Cankurtaran Mah. Kennedy Cd. No: 2 Ahır Kapı Feneri Yanı Fatih / İSTANBUL

Tel: 0 850 811 18 18      

www.issb.edu.tr

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

16.09.2021

Son Başvuru Tarihi

30.09.2021

Ön Değerlendirme İlanı

01.10.2021

Sınav Tarihi *

 (*)Başvurular sona erdiğinde sınav tarihleri ve saatleri ayrıca ilan edilecektir.

 

 

SINAV YERİ

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi No:2 Ahır Kapı Feneri Yanı Fatih İSTANBUL

SONUÇLARIN İLANI

Ön değerlendirme ve sınav sonuçları yüksekokulumuz web sayfasında yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.