EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, 2021-2022 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Radyolojik görüntülemenin yüksek düzeyde eğitim görmüş uygulayıcılarını, radyolojinin konvansiyonel ve dijital tüm aygıtlarında çalışabilecek bilgi ve deneyime sahip, tüm radyolojik aygıtların temelini ve uygulamasını bilen, radyolojik incelemelerin kalitesini yükseltmeyi ve mesleki başarıyı hedefleyen radyoloji teknikeri yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Öğrenciler Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve Radyoloji alanlarında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Radyasyon güvenliği prosedürlerini uygulayarak iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üreten görüntüleme cihazlarının operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Hasta ve hasta yakınları ile onların kültürel hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak sözlü, yazılı veya işaret dili ile profesyonel bir şekilde iletişim kurar.
 • Görüntüleme için en uygun ve hasta için optimal konforu sağlayan pozisyonlamayı gerçekleştirir ve doğru ışınlama faktörü seçimini yapar.
 • Hasta görüntülerini etkili bir şekilde değerlendirir ve rutin dışı durumları saptayarak doğru adımlar atar.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi

KARİYER OLANAKLARI

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunları  devlet, üniversite, özel hastanelerde, özel tıp merkezleri ve  özel görüntüleme merkezlerinin radyoloji (konvansiyonel radyoloji,  bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans,  anjiyografi, mamografi, fluoroskopi), nükleer tıp ve  radyoterapi bölümlerinde Tekniker unvanıyla çalışabilirler.

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

 

VERİLEN DERECE


120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAMIN PROFİLİ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalığın tanısı için yürütülen çalışmalarda hekim tarafından belirlenen şekilde hastaların filmlerini çeken sağlık teknikeri yetiştirmektir. Tıbbi görüntüleme teknikerleri, hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, mamografi, ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verirler.

Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibi, tamamlanan işlemlere yönelik kayıtların tutulması, incelemelerin düzenli arşiv altına alınması gibi konularda yeterlilik sahibi olması gerekmektedir.  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİLERİ

Ders

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

0

0

3

4

4

3

0

1

1

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I

1

2

3

0

1

0

0

0

0

ÇEVRE KORUMA

1

4

0

0

0

0

1

5

5

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

0

0

0

0

3

0

3

3

0

GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR

4

1

1

0

1

0

2

2

0

İLKYARDIM

0

0

0

1

0

0

0

0

3

İŞ GÜVENLİĞİ

0

3

0

3

4

0

4

5

4

MESLEK ETİĞİ

0

5

0

0

0

0

0

0

5

NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE UYG. I

5

5

4

5

5

3

5

4

4

NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE UYG. II

5

5

4

5

5

3

5

4

4

PARENTERAL UYGULAMALAR

4

5

2

4

5

5

1

0

4

RADYASYONDAN KORUNMA

3

5

5

5

2

0

0

0

5

RADYOBİYOLOJİ

3

0

3

1

0

0

0

0

0

RADYOLOJİK ANATOMİ

5

5

4

5

5

3

4

4

4

SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ

1

3

1

2

4

1

5

3

4

TEMEL ANATOMİ

4

0

4

3

3

0

0

0

0

TEMEL FİZİK

4

0

4

2

4

0

0

0

3

TEMEL FİZYOLOJİ

2

0

0

1

2

0

0

0

0

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I

5

5

5

5

3

4

4

2

2

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II

5

5

5

5

3

4

4

2

2

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME III

5

5

5

5

3

4

4

2

2

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME IV

5

5

5

5

3

4

4

2

2

TIBBİ RADYOFİZİK

4

0

4

2

4

0

0

0

3

TIBBİ TERMİNOLOJİ

5

2

2

3

5

0

0

0

0

İlişkili ders sayısı / 24/26

71

65

64

66

69

34

46

39

57

İlişki ağırlığı

3

4

3

3

3

3

3

3

3

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Program mezunları üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ve özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları, Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi

 

 SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde gerekmektedir.

 

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
 2021-2022 AKADEMİK YILI – TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TGT 101 Tıbbi Görüntüleme I 2 0 2 6
TGT 103 Temel Fizyoloji 2 0 2 4
TGT 105 Temel Fizik 3 0 3 4
TGT 107 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
TGT 109 Temel Anatomi 2 0 2 4
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     20 31
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TGT 102 Tıbbi Görüntüleme II 2 0 2 6
TGT 104 Radyolojik Anatomi 3 0 3 4
TGT 106 Radyasyon Fiziği 3 0 3 4
TGT 108 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Koruma 3 0 3 4
TGT 110 İlk Yardım 2 1 3 4
  Seçmeli Ders II 3 0 3 4
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     23 32
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TGT 201 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları I 2 6 8 12
TGT 203 Parenteral Uygulamalar 1 2 3 4
TGT 205 Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri ve Uygulamaları I 2 6 8 12
TGT 207 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
  TOPLAM     22 32
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TGT 202 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları II 2 8 10 12
TGT 204 Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri ve Uygulamaları II 2 8 10 12
TGT 206 Sağlık Hizmetleri ve İletişim 3 0 3 4
  TOPLAM     23 28
                  TOPLAM AKTS 123
           
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TGT 301 Tıbbi Dokümantasyon 3 0 3 4
TGT 303 Enfeksiyon Hastalıkları 3 0 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TGT 302 Radyobiyoloji 3 0 3 4
TGT 304 Güncel Kimyasal İlaçlar 3 0 3 4
TGT 306 Sağlık Psikolojisi 3 0 3 4
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 301 Radyasyondan Korunma 3 0 3 4
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 305 Çevre Koruma 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 309 Mesleki İngilizce 3 0 3 4
SEC 311 Nadir Hastalıklar, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 4
SEC 313 Arapça 3 0 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 302 Temel Bilgisayar Teknikleri 3 0 3 4
SEC 304 Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği 3 0 3 4
SEC 306 Bağımlılık ve Rehabilitasyon Süreci 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 312 İş Güvenliği 3 0 3 4
 
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
TGT 101 Tıbbi Görüntüleme I 2 0 2 6
2. YARIYIL
TGT 104 Radyolojik Anatomi 3 0 3 4
TGT 108 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Koruma 3 0 3 4
3. YARIYIL
TGT 203 Parenteral Uygulamalar 1 2 3 4
4. YARIYIL
TGT 202 Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları I 2 6 8 12
  TOPLAM 11 8 19 30