EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Programı

                                                                              ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI

Erasmus+ Staj Hareketliliği programı, Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenim Program’larından biridir. Staj Hareketliliği, bir öğrencinin Avrupa Birliği Ortak ülkelerinde veya katılımcı bir Avrupa ülkesinde bulunan bir kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma süresidir. Yerleştirmeler öğrencilere işgücü piyasası gereksinimlerine uyum sağlamak, özel beceriler edinmek ve iş deneyimlerini iyileştirmek konusunda yardımcı olur. Staj Hareketliliği süresi en az 2 ay (60 gün) olmalıdır. Öğrenciler staj hareketliliği için çalışmak istedikleri kurumdan kabul mektubu almakla yükümlüdürler. Staj hareketliliği süresi boyunca kalacakları yerin belirlenmesi öğrencilerin sorumluluğundadır. Karşı kurumdan tavsiye alabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu çalışmalarını zorunlu stajları karşılığında 6 AKTS olarak transfer edebilmektedir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği programı 1. Sınıf öğrencilerimiz için en geç 20 Eylül 2021 tarihinde sona ermelidir. Öğrenciler çalışma tarihlerini bu kurala göre belirlemelidirler.


Erasmus+ Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrenciler aşağıdaki kuralları takip etmelidirler:

KABUL KRİTERLERİ:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları
 • Tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması (mezun durumunda olan öğrencilerimiz, henüz öğrenciyken başvurularını gerçekleştirirlerse, mezun olduktan sonra 12 aya kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilmektedirler)
 • Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus+ staj programına başvurmasına mani değildir.
 • Erasmus+ staj programına gitmeden önce programının birinci yılının başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Katılacak öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,20/4.00 olması gerekmektedir.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ:

Başvuru nasıl gerçekleştirilir?

Başvurular Mebis sisteminde gerçekleştirilir. Başvuru sistemine not ortalamanızı gösteren güncel tarihli, kaşe ve imzalı transkript belgesini yüklemeniz gerekmektedir. Bunun için [email protected] adresinden mail yoluyla transkriptinizi talep edebilirsiniz. Mail yoluyla size dönüş sağlanacaktır.

Mebis başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

Başvurunuz, koordinatörlük tarafından (Öğr. Gör. Ceren Özlem KESMEZ, Öğr. Gör. Tayyip Volkan YARALILAR) incelenecek olup eksik evrak olması durumunda red, tam evrak yüklenmesi durumunda onay verilecektir.

Sistemden başvuru formunuzu kontrol edebilirsiniz.

Önemli not: Avrupa’daki ev sahibi kuruluş tarafından gönderilen Davet Mektubu* online başvuru yapıldıktan ve kabul edildikten sonra en geç 11 Mayıs 2021 tarihine kadar ofis koordinatörlüğüne posta veya elden teslim edilmelidir.

* Öğrenciler ev sahibi ülkede Avrupa Birliği Kuruluşlarına, AB programlarını yürüten kuruluşlara ve elçiliklere yerleştirilemezler. Kabul mektubu en az bir sayfalık bir mektup şeklinde olmalı ve öğrencinin gün, ay ve yıl olarak hangi aralıklarda görev yapacağı (en az 60 gün), stajyer olarak hangi görevleri üstleneceğini kısaca içermelidir, karşı kurumdan bu şekilde istenmelidir. Taranmış belgeler kabul edilmektedir.


* Kabul mektubu içinde bulunması gereken bilgiler için lütfen örnek mektubu inceleyiniz ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız.

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

2019-1-TR01-KA103-069483 ve 2020-1-TR01-KA103-081680 nolu projeler için başvuru tarihleri: 

 01 Nisan – 09 Nisan 2021 

 

ORYANTASYON PROGRAMI:

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı ERASMUS+STAJ HAREKETLİLİĞİ Programı kapsamında yapılacak olan Oryantasyon Programı 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 20:30’ da teams üzerinden gerçekleştirilecektir. 

 

SEÇME KRİTERLERİ

 • Akademik başarı düzeyi: % 50
 • Dil becerileri: % 50

Daha önce aynı eğitim seviyesinde Erasmus Programından faydalanmış olan bir öğrencinin yeni başvurusunda toplam Erasmus puanı 10 puan düşürülür.

 SEÇİM SÜRECİ:

 • Başvuru belgeleri uygunluk kontrolü yapılacaktır. Uygun olan başvuru sahipleri dil sınavına çağrılacaktır.
 • %50 dil sınavı notu ve %50 not ortalamasından oluşan seçim notuna göre en yüksek puandan en düşük puana doğru, bütçe kontenjanı dahilinde seçim sıralaması yapılacaktır.
 • Nihai puan üzerinden
  • Şehit ve gazi çocuklarına* : +15 puan
  • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): + 10 puan

*12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

ONLİNE DİL SINAVI:

 • Adaylar MEBİS üzerinden İngilizce online dil sınavına katılmak üzere çağrılacaktır. Sınav B2 seviyesinde düzenlenecek ve sınav barajı 55/100 olacaktır. Sınav 11 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecektir. (Sınav tarihinde değişiklik yapılabilir. Başvuran öğrencilerin sınav tarihi için faruksarac.edu.tr uzantılı mail adresini takip etmeleri gerekmektedir). İngilizce online dil sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmek tüm başvuru sahipleri için zorunludur ve sınava girmeyenlerin mazeretlerinin, mücbir sebepler dâhil kabul edilmeyeceği ihtaren bildirilir.
 • Seçilen Öğrenciler online dil sınavları ile dil kursu modüllerinden oluşan bir sistem olan ve 6 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde) hazırlanan OLS (Online Linguistic Support-çevrimiçi dil desteği) sistemine kayıt olmak zorundadırlar. OLS bünyesinde yer alan dil kursu bölümü zorunlu olmayıp, kursu takip etmek isteyen ve dil desteğine ihtiyacı olan öğrencilere kullandırılması beklenmektedir. Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ile dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri/staj yapacakları dilde olmalıdır. Dil kursu ancak ilk sınavını tamamlayan öğrencilere verilebilmektedir ve azami erişim süresi 6 aydır. Gitmeden önce sınava girmeyen hiçbir öğrenci Erasmus hareketliliğinden faydalanamayacaktır. Döndükten sonra sınava girmeyen öğrencilerin belgeleri tamamlanmamış sayılacaktır. Tüm öğrencilerimizin merkezimiz tarafından belirlenecek ve duyurulacak olan tarihe kadar sınavlarını almaları gerekmektedir. İki sınavını da alan öğrencilere yine online olarak Erasmus final raporu linki iletilecek ve raporu online olarak doldurmaları gerekecektir.

 

ÖNEMLİ NOT: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler faruksarac.edu.tr uzantılı e-posta hesaplarından yapılacaktır.

 

 • Erasmus+ Staj Hareketliliği yapacak olan öğrencilerimizin sağlık, kaza ve kişisel sorumluluk maddelerini kapsayan ve seyahat tarihleri için geçerli olan bir sigorta yaptırmaları ve sigorta poliçesinin bir kopyasını belirtilecek tarihe kadar ofise iletmeleri gerekmektedir.

 

HAREKETLİLİK HİBESİ

Hibeler, yurt dışında geçirilen dönemin masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değildir. Öğrencilere yurtdışında bulundukları faaliyet süresi boyunca, yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflara yardımcı olmak üzere Erasmus hibeleri verilir. Bununla birlikte, öğrenciler hibe almaktan feragat da edebilirler.

Hibe tahsis edilemeyen öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus+ öğrencisi olabilirler.

Erasmus+ Staj hareketliliğine ilişkin hibe hesaplamasında kullanılacak yöntem Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir. Toplam gün sayısı, staj yapılan kurumun bulunduğu ülke için belirlenen aylık hibe miktarı ile çarpılarak ortalama 1 ayda bulunan gün sayısı olarak baz alınan 30'a bölünür. Elde edilen toplam hibe miktarı, öğrenci için öngörülen hibe miktarıdır ve öğrencinin reel olarak gerçekleştirdiği ve staj yapılan kurumdan imzalı olarak getireceği katılım belgesindeki tarihler hareketlilik sonunda kontrol edilerek, öğrencinin en son hak ettiği hibe hesaplanacaktır.

İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 70 ‘i ödenir.

İkinci taksit olan %30’luk hibe ödemesi, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından istenen belgeleri teslim etmeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için tahsis edilen hibe miktarları aşağıdaki gibidir. Bu rakamların yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte olup sonraki yıllar için bir emsal teşkil etmemektedir.

STAJ YERİ BULMA SÜRECİ

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır. 

UYARI: Staj faaliyetinde bulunulacak kurumun yükseköğretim kurumu olması durumunda, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesini kapsamalıdır. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Erasmus+ kapsamında yurt dışındaki staj faaliyetleri; en az 2 ay olarak gerçekleştirilebilir.

 

STAJ YERİ BULMA ARAÇLARI 

Staja yapacak uygun bir yer bulmak için kullanabileceğiniz bazı araçlar aşağıda yer almaktadır.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği programına katılmak isteyen öğrencilerimizin staj yerlerini kendileri bulmaları gerekmektedir. Staj yeri ararken yurtdışındaki firmalarla yazışmalarınızda kullanabileceğiniz alttaki taslak e-mail metnini lütfen inceleyiniz. Ayrıca karşı kurumlara e-mail atarken ek olarak CV’nizi ve katıldığınız proje vb. gibi ekleri eklemenizde fayda olacaktır.

Seçilen öğrenci için Meslek Yüksekokulumuz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan yazılar:

 • Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak için yazı
 • Vize başvuru yazısı 

ÖNEMLİ NOT: Erasmus+ staj hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerimizin en geç  11 Mayıs 2021 tarihine kadar belirledikleri staj yerlerini Uluslararası İlişkiler Ofisine yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

ÖNEMLİ NOT: Hibeli/hibesiz tüm Erasmus+ öğrencileri için yukarıdaki işlemler geçerlidir. Öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre içinde derslerine veya stajlarına devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurt dışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 30’si ödenmez.

 *29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

İLETİŞİM

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

E-posta: [email protected]

Bursa yerleşke: Öğr.Gör.Ceren Özlem KESMEZ- [email protected]

İstanbul yerleşke: Öğr.Gör. Tayyip Volkan YARALILAR- [email protected]