EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Program, 2020 yılında Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak, teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak öğretim vermeye başlamıştır. Kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleğinin, saç şekillendirme, saç bakımı yapma, cilt ve vücut bakımı ile ilgili temel işlemleri, tekniğine uygun yapma yeterliklerinin kazandırıldığı programda; nitelikli, araştırmacı ve yeniliklere açık kalifiye ara eleman yetiştirmek, işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak programın temel amacıdır.

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 1. Mikroorganizmaları tanır.
 2. Hijyen kurallarını öğrenir.
 3. Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
 4. Saç ve Cilt hastalıklarını tanır.
 5. Vücut anatomisi ve fizyolojisi hakkında teknik bilgiye sahip olur.
 6. Masaj çeşitlerini ve tekniklerini bilir, masaj salonlarında bu teknikleri uygular.
 7. El – Ayak tırnak bakımını yapar.
 8. Cilt bakım cihazlarını kullanarak cilt bakımı yapar.
 9. Kuaför salonlarında gerekli cihazları bilinçli olarak kullanır.
 10. Kozmetik ürünleri tanır.
 11. Saç analizi yaparak her türlü saç uygulaması ve saç renklendirmesi yapar.
 12. Epilasyon ve vücut temizlik uygulamalarını yapar.
 13. Saç ve sakal yapımını uygular.
 14. Makyaj malzemelerini tanır ve makyaj tekniklerini uygula.
 15. Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda etik değerlere sahip olur.
 16. Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
 17. Hizmet sektöründe, çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Kimya

KARİYER OLANAKLARI

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programından mezun olan öğrencilerin bir çoğu piyasada kolaylıkla iş bulabileceklerdir.

Mezunlar,

 • Özel ve kamu hastanelerinin cilt ile ilgili bölümlerinde,
 • Özel estetik kliniklerinde, 
 • Güzellik salonları ve merkezlerinde,
 • Kuaför salonlarında,
 • Masaj merkezlerinde,
 • Spor merkezleri,
 • Kozmetik sektöründe,
 • Kamu kurum ve kuruluş bünyesindeki güzellik salonlarında,
 • Turizm sektöründe,
 • Sahne, tiyatro, televizyon gibi makyaj ihtiyacı bulunan kurumlarında çalışabilirler.

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program, 2020 yılında Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak, teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak öğretim vermeye başlamıştır. Kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleğinin, saç şekillendirme, saç bakımı yapma, cilt ve vücut bakımı ile ilgili temel işlemleri, tekniğine uygun yapma yeterliklerinin kazandırıldığı programda; nitelikli, araştırmacı ve yeniliklere açık kalifiye ara eleman yetiştirmek, işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak programın temel amacıdır.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAMIN PROFİLİ

Programda; kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleğinin, saç şekillendirme, saç bakımı yapma, cilt ve vücut bakımı ile ilgili temel işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilmektedir. 2020-2021 öğretim yılında öğrenci alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, akademisyenler ve sektörden gelen uzman eğitim kadrosuyla bu alanda daha kaliteli bir hizmet sunmak üzere nitelikli, araştırmacı ve yeniliklere açık kalifiye ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar, edindikleri mesleki bilgi ve beceriyl, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, sektörde fark yaratan nitelikli birey özellikleriyle oldukça geniş iş olanaklarına sahip olacaktır.

Mikroorganizmaları tanır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. Hijyen kurallarını öğrenir.
 2. Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
 3. Saç ve Cilt hastalıklarını tanır.
 4. Vücut anatomisi ve fizyolojisi hakkında teknik bilgiye sahip olur.
 5. Masaj çeşitlerini ve tekniklerini bilir, masaj salonlarında bu teknikleri uygular.
 6. El – Ayak tırnak bakımını yapar.
 7. Cilt bakım cihazlarını kullanarak cilt bakımı yapar.
 8. Kuaför salonlarında gerekli cihazları bilinçli olarak kullanır.
 9. Kozmetik ürünleri tanır.
 10. Saç analizi yaparak her türlü saç uygulaması ve saç renklendirmesi yapar.
 11. Epilasyon ve vücut temizlik uygulamalarını yapar.
 12. Saç ve sakal yapımını uygular.
 13. Makyaj malzemelerini tanır ve makyaj tekniklerini uygula.
 14. Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda etik değerlere sahip olur.
 15. Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
 16. Hizmet sektöründe, çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri mezunları, edindikleri mesleki bilgi ve beceriyle alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörde fark yaratan nitelikli bireyler olarak oldukça geniş iş olanaklarına sahip olacaktır.

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

 • Kimya

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

PROGRAM OLANAKLARI

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı’nda 3 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; saç bakımı ve güzellik hizmetleri atölyesi, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.

Bununla birlikte, sektörden çeşitli düzeylerde uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktardığı seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. Mesleki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla da güzellik merkezlerine, çeşitli güzellik kliniklerine, kuaförlere teknik geziler yapılmaktır.

 

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
2020-2021 AKADEMİK YILI – SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI DERS PLANI
1. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SGH 101 Mikrobiyoloji ve Hijyen 2 0 2 2
SGH 103 Anatomi ve Fizyoloji 2 0 2 2
SGH 105 Kozmetik Ürünler 2 0 2 2
SGH 107 Temel Sanat Eğitimi 0 2 2 3
SGH 109 Cilt Bakımı Uygulamaları I 1 2 3 4
SGH 111 Saç Bakımı ve Yapımı I 1 2 3 5
SGH 113 İletişim 2 0 2 2
TUD 101 Türk Dili-I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil-I 2 0 2 2
TOPLAM     22 26
2. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SGH 102 Cilt ve Saç Analizi 2 0 2 2
SGH 104 Cilt Bakımı Uygulamaları II 1 2 3 4
SGH 106 El-Ayak ve Tırnak Bakımı  1 2 3 4
SGH 108 Vücut Bakım Uygulamaları I 1 2 3 4
SGH 110 Saç Yapımı ve Bakımı II 1 2 3 5
SGH 112 Temel Makyaj 1 3 4 5
TUD 102 Türk Dili-II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil-II 2 0 2 2
TOPLAM     24 30
           
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 001 Staj ( 30 İş Günü ) 0 0 0 4
3. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SGH 203 Vücut Bakım Uygulamaları II 2 1 3 4
SGH 205 Masaj Teknikleri 1 3 4 5
SGH 207 İleri Makyaj 1 3 4 5
SGH 209 Epilasyon ve Depilasyon 1 3 4 5
SGH 211 Saç Renklendirme 2 1 3 3
  Seçmeli Ders I 1 3 4 4
  Seçmeli Ders II 1 3 4 4
TOPLAM     26 30
4. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SGH 202 Estetik ve Etik 2 1 3 3
SGH 204 İşletme Yönetimi 2 1 3 3
SGH 206 Takma Saç ve Sakal Yapım Uygulamaları 1 3 4 5
SGH 208 Tırnak Süsleme Teknikleri 1 3 4 5
SGH 210 Saç Kesimi 1 3 4 5
SGH 212 Bitirme Projesi 0 4 4 5
  Seçmeli Ders III 1 3 4 4
TOPLAM     26 30
    TOPLAM AKTS 120
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SGH 301 Enfeksiyon Hastalıkları 1 3 4 4
SGH 303 Doğal Ürünlerle Cilt Bakımı 1 3 4 4
SGH 305 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 3 4 4
SGH 307 Kozmetik Kimyası ve Uygulamaları 1 3 4 4
SGH 309 Bilgisayarda Saç ve Makyaj Tasarımı 1 3 4 4
SGH 311 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4
4. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SGH 302 Dönem Saç ve Makyaj Tasarımı 1 3 4 4
SGH 304 Sahne ve Objektif Makyajı 1 3 4 4
SGH 306 Refleksoloji 1 3 4 4
SGH 308 Diksiyon ve Benden Dili 1 3 4 4
SGH 310 Kalite Yönetimi 1 3 4 40
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
SGH 109 Cilt Bakımı Uygulamaları I 1 2 3 4
SGH 111 Saç Bakımı ve Yapımı I 1 2 3 5
           
2. YARIYIL
SGH 106 El-Ayak ve Tırnak Bakımı  1 2 3 4
SGH 108 Vücut Bakım Uygulamaları I 1 2 3 4
           
3. YARIYIL
SGH 207 İleri Makyaj 1 3 4 5
           
4. YARIYIL
SGH 212 Bitirme Projesi 0 4 4 5
SGH 210 Saç Kesimi 1 3 4 5
  TOPLAM 5 15 20 32