EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Anestezi

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Anestezi Programı, 2020-2021 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Anestezi Programı, anestezi alanında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, temel bilgisayar programları ve ileri teknolojiyi kullanan, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranan, katılımcı, birey, halk sağlığı, çevre koruma , iş güvenliği konularında yeterli bilinç ve donanıma sahip nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Programın amacı; ameliyat için hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayacak ve anestezi işlerinde hekime yardımcı olacak yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. 

KİMLER KATILABİLİR?

 

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Anestezi alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
 • Anestezi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Anestezi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Anestezi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Programdan mezun olanlar, sağlık kurumlarında (devlet hastanesi,özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb) iş bulabilirler. Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. 

 

 

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program, 2020 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde, yaratıcı proje ve uygulamalar kapsamında bir eğitim anlayışı mevcuttur. Bu doğrultuda verilen eğitimle öğrenciler tarihi eserleri koruma bilincine sahip, yenilikçi ve çağdaş çözümler ve yapım sistemlerine hakim bir eğitim sürecinden geçmektedir.

 

VERİLEN DERECE


120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Anestezi Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 

DERECENİN DÜZEYİ


Ön Lisans

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI


Anestezi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAMIN PROFİLİ


Programın temel amacı ameliyatlarda anestezi işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir. Programın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve aneljezi uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, uygulamalar sırasında hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, özel hasta ve ameliyat türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
2020 - 2021 AKADEMİK YILI – ANESTEZİ PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 101 Anesteziyoloji Ve Reanimasyona Giriş I 2 0 2 4
ANE 103 Klinik Anesteziyoloji Ve Reanimasyon I 2 0 2 4
ANE 105 Temel Anatomi 2 0 2 3
ANE 107 Temel Fizyoloji 2 0 2 3
ANE 109 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
ANE 111 Temel Farmakoloji 2 0 2 4
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  Seçmeli Ders I 2 0 2 2
  TOPLAM     20 30
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 102 Anesteziyoloji Ve Reanimasyona Giriş II 2 0 2 4
ANE 104 Klinik Anesteziyoloji Ve Reanimasyon II 2 0 2 4
ANE 106 Anestezik Farmakoloji 2 0 2 4
ANE 108 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Steril. Ve Dezenfek. Yönt. 2 0 2 8
ANE 110 Biyokimya 2 0 2 2
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  Seçmeli Ders II 2 0 2 2
  TOPLAM     18 30
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 001 Staj ( 30 İş Günü ) 0 0 0 4
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 201 Anestezi Mesleki Uygulamalar I 0 10 10 12
ANE 203 Reanimasyon I 2 0 2 2
ANE 205 Anestezi Cihazları Ve Ekipmanları 2 0 2 3
ANE 207 Anestezi Uygulama I 2 0 2 4
ANE 209 Klinik Anestezi I 2 0 2 3
ANE 211 Sistem Hastalıkları I 2 0 2 4
ANE 310 Sağlıkta Kalite Yönetimi 2 0 2 2
  TOPLAM     22 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 202 Anestezi Mesleki Uygulamalar II 0 10 10 12
ANE 204 Reanimasyon II 2 0 2 2
ANE 206 Anestezi Uygulama II 2 0 2 4
ANE 208 Klinik Anestezi II 2 0 2 4
ANE 210 Sistem Hastalıkları II 2 0 2 4
  TOPLAM     18 26
                  TOPLAM AKTS 120
SEÇMELİ DERSLER
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 301 Davranış Bilimleri 2 0 2 2
ANE 303 İşletme 2 0 2 2
ANE 305 İş Güvenliği 2 0 2 2
ANE 307 Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği 2 0 2 2
ANE 309 Radyobiyoloji 2 0 2 2
ANE 311 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ANE 302 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 2
ANE 304 Çevre Koruma 2 0 2 2
ANE 306 Güncel Kimyasal İlaçlar 2 0 2 2
ANE 308 Meslek Etiği 2 0 2 2
ANE 312 Temel Bilgisayar Teknikleri 1 1 2 2
ANE 314 İlk Yardım 2 0 2 2
ANESTEZİ PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
ANE 105 Temel Anatomi 2 0 2 3
ANE 109 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
2. YARIYIL
ANE 106 Anestezik Farmakoloji 2 0 2 4
ANE 108 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Steril. Ve Dezenfek. Yönt. 2 0 2 8
3. YARIYIL
ANE 205 Anestezi Cihazları Ve Ekipmanları 2 0 2 3
ANE 207 Anestezi Uygulama I 2 0 2 4
4. YARIYIL
ANE 206 Anestezi Uygulama II 2 0 2 4
  TOPLAM 14 0 14 30