EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Optisyenlik

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Programın amacı; Göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini hastaya sunan, standartlara uygun olarak gözlük montajı yapan, onaran, tespitini sağlayan ve kişinin kullanımına uygun hale getiren sağlık elemanı yetiştirmektir.

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
 • Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Fizik Mühendisliği
 • Optik ve Akustik Mühendisliği
 • Sağlık Yönetimi 

KARİYER OLANAKLARI

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Optisyen” unvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilmektedir. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yapmaktadır. Ayrıca optisyenler göz hekimlerinin yanında da görev alabilmektedirler.

 

 

 

OPTİSYENLİK PROGRAMI WEB SİTESİ

PROGRAM HAKKINDA

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program, 2019 yılında Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü altında açılmıştır. Üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokullarının Optisyenlik Programından mezun olmuş kişilere “Optisyen” denmektedir. Optisyenler, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için oluşturulmuş reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve reçete doğrultusunda hastaya özel uygulamarı sağlayabilecek düzeyde eğitim almış kişilerden oluşmaktadır. Bu programın amacı; genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Optisyen Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Optisyenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAMIN PROFİLİ

Yetkili uzman doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir. Çağdaş elektronik makine ve teçhizatla donatılmış Optisyenlik Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz optik dükkanı açabilecek tek yetkili elemanlardır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanı kazanmaktadırlar. Kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi özel sektörde de iş bulabilmektedirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 3. Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
 4. Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 5. Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 6. Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
 7. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 8. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 9. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Optisyen” unvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilmektedir. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yapmaktadır.

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Optik ve Akustik Mühendisliği
 • Sağlık Yönetimi 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 45 günlük zorunlu yaz stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

PROGRAM OLANAKLARI

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı’nda 3 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; Optisyenlik atölyesi, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.

Bununla birlikte, sektörden çeşitli düzeylerde uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktardığı seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. Mesleki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla da optik mağazaları, cam fabrikalarına, gözlük üretim tesislerine teknik geziler yapılmaktır.

 

             
  FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
2020-2021 AKADEMİK YILI – OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS PLANI
             
  1.YARIYIL
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  OPT 101 Optisyenliğe Giriş  3 0 3 4
  OPT 103 Gözün Anatomi Ve Fizyolojisi   3 0 3 4
  OPT 105 Temel Fizik  3 0 3 6
  OPT 107 Temel Matematiğe Giriş 3 0 3 4
  OPT 109 İşletme 3 0 3 4
  TUD 101 Türk Dili-I 2 0 2 2
  AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 2
  YAD 101 Yabancı Dil-I 2 0 2 2
    Seçmeli Ders I 2 0 2 2
    TOPLAM     23 30
             
  2.YARIYIL
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  OPT 102 Optisyenlik I 2 3 5 6
  OPT 104 Optisyenlikte Meslek Etiği Ve Mevzuat 3 0 3 4
  OPT 106 Fizikte Geometrik Optik 3 0 3 4
  OPT 108 Göz Hastalıkları 3 0 3 4
  OPT 110 Halk Sağlığı ve İlk Yardım 2 0 2 4
  TUD 102 Türk Dili-II 2 0 2 2
  AIT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-II 2 0 2 2
  YAD 102 Yabancı Dil-II 2 0 2 2
    Seçmeli Ders II 2 0 2 2
    TOPLAM     24 30
             
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  STAJ 001 Staj ( 45 İş Günü ) 0 0 0 4
             
  3.YARIYIL
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  OPT 201 Optisyenlik II  2 3 5 6
  OPT 203 Sektörel Uygulama I 0 12 12 12
  OPT 205 Oftalmik Lens 2 0 2 2
  OPT 207 Muhasebe 2 0 2 2
  OPT 209 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
  OPT 211 Sağlık Hizmetleri İletişimi 2 0 2 2
    TOPLAM     26 28
             
  4.YARIYIL
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  OPT 202 Optisyenlik III 2 3 5 6
  OPT 204 Görme Optiği Ve Refraksiyon 3 0 3 4
  OPT 206 Kontakt Lens 2 0 2 4
  OPT 208 Sektörel Uygulama II 0 12 12 12
  OPT 210 Satış Teknikleri Ve Pazarlama 2 0 2 4
    TOPLAM     24 30
                    TOPLAM AKTS 122
  SEÇMELİ DERSLER
  1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  OPT 301 İletişim 2 0 2 2
  OPT 303 Optisyenlik Tarihi 2 0 2 2
  OPT 305 Optisyenlikte Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Stratejileri 2 0 2 2
  OPT 307 İmaj ve Stil Danışmanlığı 2 0 2 2
  OPT 309 Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği 2 0 2 2
  OPT 311 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4
             
  2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
  DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
  OPT 302 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 2
  OPT 304 Çevre Koruma 2 0 2 2
  OPT 306 Güncel Kimyasal İlaçlar 2 0 2 2
  OPT 308 Bilgi Teknolojileri Ve Araçları  2 0 2 2
  OPT 310 Optik Aletlerin Kullanılması 2 0 2 2

OPTİSYENLİK PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
OPT 101 Optisyenliğe Giriş  3 0 3 6
OPT 103 Gözün Anatomi Ve Fizyolojisi   3 0 3 4
2. YARIYIL
OPT 106 Fizikte Geometrik Optik 3 0 3 6
OPT 110 Halk Sağlığı ve İlk Yardım 2 0 2 4
3. YARIYIL
OPT 203 Göz Hastalıkları 3 0 3 4
4. YARIYIL
OPT 206 Kontakt Lens 2 0 2 4
OPT 210 Satış Teknikleri Ve Pazarlama 2 0 2 4
  TOPLAM 18 0 18 32