EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Optisyenlik

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Programın amacı; Göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini hastaya sunan, standartlara uygun olarak gözlük montajı yapan, onaran, tespitini sağlayan ve kişinin kullanımına uygun hale getiren teknik beceriye sahip nitelikli sağlık elemanı yetiştirmektir.

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
 • Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Optik ve Akustik Mühendisliği
 • Sağlık Yönetimi 

KARİYER OLANAKLARI

 • Mezunlarımız “Optisyen” unvanına sahip olarak mezun olurlar ve;
 • Kendi optik mağazalarını açabilirler. Optik mağaza açabilecek tek yetkili elemanlardır.
 • Optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak çalışabilirler.
 • Optisyenler gözlük cam depolarında ve fabrikalarında istihdam edebilirler.
 • Açık öğretim ile lisans tamamlayabilir.
 • Lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci yüksek lisans ve doktora programlarını devam ettirerek akademik kariyer de yapabilir.

 

 

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program, 2019 yılında T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü altında açılmıştır. Üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokullarının Optisyenlik Programından mezun olmuş kişilere “Optisyen” denmektedir. Optisyenler, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için oluşturulmuş reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve reçete doğrultusunda hastaya özel uygulamarı sağlayabilecek düzeyde eğitim almış kişilerden oluşmaktadır. Bu programın amacı; genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmektir.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Optisyen Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Optisyenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 45 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

 

PROGRAMIN PROFİLİ

Yetkili uzman doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir. Çağdaş elektronik makine ve teçhizatla donatılmış Optisyenlik Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz optik mağaza açabilecek tek yetkili elemanlardır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri unvanı kazanmaktadırlar. Kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi özel sektörde de iş bulabilmektedirler.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
 • Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Optisyen” unvanı ile optik mağaza açabilecek tek yetkili elemanlardır. Kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilmektedir. Optisyenler gözlük cam depolarında ve fabrikalarında istihdam edebilirler.

 

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Fizik

Fizik Mühendisliği

Optik ve Akustik Mühendisliği

Sağlık Yönetimi

AÖF fakültelerinin lisans programları

SINAVLAR

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

 

PROGRAM OLANAKLARI

T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı’nda 2 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; Optisyenlik atölyesi, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.

Bununla birlikte, sektörden çeşitli düzeylerde uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktardığı seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. Mesleki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla da optik mağazaları, cam fabrikalarına, gözlük üretim tesislerine teknik geziler yapılmaktır.

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2021-2022 AKADEMİK YILI – OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
OPT 101 Optisyenliğe Giriş  3 0 3 4
OPT 103 Gözün Anatomi Ve Fizyolojisi   3 0 3 4
OPT 105 Temel Fizik  3 0 3 4
OPT 107 Temel Matematik 3 0 3 4
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     21 26
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
OPT 102 Optisyenlik I 2 3 5 6
OPT 104 Optisyenlikte Meslek Etiği Ve Mevzuat 3 0 3 4
OPT 106 Fizikte Geometrik Optik 3 1 4 6
OPT 108 Göz Hastalıkları 3 0 3 4
OPT 110 İlk Yardım 2 1 3 4
  Seçmeli Ders II 3 0 3 4
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     27 34
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 001 Staj ( 20 İş Günü ) 0 0 0 6
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
OPT 201 Optisyenlik II  2 3 5 6
OPT 203 Sektörel Uygulama I 0 12 12 12
OPT 205 Oftalmik Lens 2 0 2 2
OPT 207 Muhasebe 2 0 2 2
OPT 209 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
OPT 211 İşletme Yönetimi ve Pazarlama 2 0 2 4
  TOPLAM     26 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
OPT 202 Optisyenlik III 2 3 5 6
OPT 204 Görme Optiği Ve Refraksiyon 3 0 3 4
OPT 206 Kontakt Lens 2 0 2 4
OPT 208 Sektörel Uygulama II 0 12 12 12
OPT 210 Sağlık Hizmetleri ve İletişim 3 0 3 4
  TOPLAM     25 30
                  TOPLAM AKTS 126
           
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
OPT 301 Optisyenlik Tarihi 3 0 3 4
OPT 303 Optisyenlikte Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Stratejileri 3 0 3 4
OPT 305 Optisyenlik Paket Program Uygulamaları 3 0 3 4
BAHAR  DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
OPT 302 Mağaza Yönetimi 3 0 3 4
OPT 304 Güncel Kimyasal İlaçlar 3 0 3 4
OPT 306 Optik Aletlerin Kullanılması 3 0 3 4
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 301 Radyasyondan Korunma 3 0 3 4
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 305 Çevre Koruma 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 309 Mesleki İngilizce 3 0 3 4
SEC 311 Nadir Hastalıklar, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 4
SEC 313 Arapça 3 0 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 302 Temel Bilgisayar Teknikleri 3 0 3 4
SEC 304 Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği 3 0 3 4
SEC 306 Bağımlılık ve Rehabilitasyon Süreci 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 312 İş Güvenliği 3 0 3 4

OPTİSYENLİK PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
OPT 101 Optisyenliğe Giriş  3 0 3 6
OPT 103 Gözün Anatomi Ve Fizyolojisi   3 0 3 4
2. YARIYIL
OPT 106 Fizikte Geometrik Optik 3 0 3 6
OPT 110 Halk Sağlığı ve İlk Yardım 2 0 2 4
3. YARIYIL
OPT 203 Göz Hastalıkları 3 0 3 4
4. YARIYIL
OPT 206 Kontakt Lens 2 0 2 4
OPT 210 Satış Teknikleri Ve Pazarlama 2 0 2 4
  TOPLAM 18 0 18 32