EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Fizyoterapi

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Fizyoterapi programının amacı, fizyoterapi alanındaki teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren yardımcı sağlık personelini yetiştirmektir. 

 

Fizyoterapi önlisans programı fizyoterapi teknikeri yetiştiren bir programdır. Fizyoterapi teknikeri, hareket bozukluğuna yol açan durumlarda, uzman hekimin talimatları doğrultusunda fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini ve tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayan, sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasına hizmet eden sağlık teknikeridir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Fizyoterapi alanıya ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
 • Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi

 

KARİYER OLANAKLARI

 • Yataklı tedavi merkezleri
 • Acil servis üniteleri
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar
 • Okullar
 • Spor kulüpleri
 • Huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri
 • Kaplıca merkezleri
 • Evde bakım merkezleri

 

            PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program, 2019 yılında Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda verdiği eğitimle; özel ve kamu sektörü için bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak kapsamında alana katkıda bulunmak; programın temel amacıdır. Bu bağlamda; araştırmacı, yaratıcı, etkin iletişim odaklı, sosyal sorumluluk çerçevesinde yetkin ve donanımlı bir fizik tedavi teknikeri yetiştirmektir.

 

         VERİLEN DERECE


  120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fizyoterapi Ön Lisans derecesine sahip olunur.

        DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
  Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
  Fzyoterapi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

PROGRAMIN PROFİLİ
    Programın temel amacı fizik tedavi ve rehabilitasyon süresince hasta için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan fizik tedavi teknikeri olarak klinik süreci hekim ve fizyoterapistle birlikte yürütmektir.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Fizyoterapi alanıya ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
 • Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

 • Yataklı tedavi merkezleri
 • Acil servis üniteleri
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar
 • Okullar
 • Spor kulüpleri
 • Huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri
 • Kaplıca merkezleri
 • Evde bakım merkezleri

 

 

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ

 

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklidedir.)

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI


  Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir..

 

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda her biri alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; donanımlı akademik kadro sayesinde güçlü bir teorik eğitim ve temel mesleki becerilerin yer aldığı uygulamalı eğitimler yer almaktadır. Hastanelerin çeşitli bölümlerinde uygulamalı eğitim ile çalışma alanlarını tanıma ve deneyimleme imkanı bulunmaktadır.   

Bununla birlikte, Fizyoterapi alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir.

 

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2021-2022 AKADEMİK YILI – FİZYOTERAPİ YARDIM PROGRAMI DERS PLANI     
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR 101 Fizyoterapiye Giriş I 2 0 2 3
FTR 103 Temel Anatomi 2 0 2 4
FTR 105 Temel Fizyoloji 2 0 2 4
FTR 107 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
FTR  109 Klinik Bilimler 2 0 2 3
FTR 111 Beslenme İlkeleri 2 0 2 2
FTR 113 İlk Yardım 2 1 3 4
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
TUD 101 Türk Dili I  2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I  2 0 2 2
  TOPLAM     24 33
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR 102 Fizyoterapiye Giriş II 2 0 2 3
FTR 104 Ergoterapi 2 0 2 2
FTR 106 Fizyoterapide Yardımcı Gereçler 2 2 4 4
FTR 108 Elektrofiziksel Ajanlar 1 4 5 6
FTR 110 Mobilizasyon Manipülasyon 1 4 5 6
FTR 112 Hidroterapi 2 0 2 2
  Seçmeli Ders II 3 0 3 4
TUD 102 Türk Dili II  2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II  2 0 2 2
  TOPLAM     29 33
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR  201 Klinik Uygulama I 0 18 18 16
FTR  203 Rehabilitasyon  ve Egzersiz I 3 3 6 8
FTR 205 Spor ve Sağlık 2 0 2 2
FTR 207 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
  TOPLAM     29 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR 202 Klinik Uygulama II 0 18 18 16
FTR 204 Rehabilitasyon ve Egzersiz II 3 3 6 8
FTR 206 Yaşlı Bakım İlke ve Esasları 2 0 2 4
FTR  208 Sağlık Hizmetleri İletişimi 3 0 3 4
  TOPLAM     29 32
                  TOPLAM AKTS 128
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR 301 Mikrobiyoloji 3 0 3 4
FTR 303 Temel Farmakoloji 3 0 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
FTR 302 Beden Egitimi ve Kondüsyon 3 0 3 4
FTR 304 Refleksoloji 3 0 3 4
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 301 Radyasyondan Korunma 3 0 3 4
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 305 Çevre Koruma 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 309 Mesleki İngilizce 3 0 3 4
SEC 311 Nadir Hastalıklar, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 4
SEC 313 Arapça 3 0 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 302 Temel Bilgisayar Teknikleri 3 0 3 4
SEC 304 Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği 3 0 3 4
SEC 306 Bağımlılık ve Rehabilitasyon Süreci 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 312 İş Güvenliği 3 0 3 4

           
                                          FİZYOTERAPİPROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
 FTR 101  Fizyoterapiye Giriş I  2  3
 FTR 107  Tıbbi Terminoloji  2 0  4
2. YARIYIL
FTR 102  Fizyoterapiye Giriş II  2  2  3
FTR 104  Ergorterapi  2 0  2  2
FTR 112 Hidroterapi 2 0 2 2
3. YARIYIL
FTR 203 Rehabilitasyon ve Egzersiz I 3 3 5 8
4. YARIYIL
FTR 204 Rehabilitasyon ve Egzersiz II 3 3 5 8
  TOPLAM 16 6 20 30