EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Fizyoterapi

FİZYOTERAPİ

Öğrenim süresi: 2 Yıl

Puan türü: TYT

Öğrenim dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Fizyoterapi programının amacı, fizyoterapi alanındaki teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren yardımcı sağlık personelini yetiştirmektir. 

 

Fizyoterapi önlisans programı fizyoterapi teknikeri yetiştiren bir programdır. Fizyoterapi teknikeri, hareket bozukluğuna yol açan durumlarda, uzman hekimin talimatları doğrultusunda fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini ve tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayan, sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasına hizmet eden sağlık teknikeridir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

TYT puan türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • Fizyoterapi alanıya ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Fizyoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
 • Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
- Ergoterapi
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Hemşirelik
- Sağlık Yönetimi
 

KARİYER OLANAKLARI

 • Yataklı tedavi merkezleri
 • Acil servis üniteleri
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar
 • Okullar
 • Spor kulüpleri
 • Huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri
 • Kaplıca merkezleri
 • Evde bakım merkezleri

                                            FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
                              2019-2020 AKADEMİK YILI – FİZYOTERAPİ PROGRAMI DERS PL
ANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR 101 Fizyoterapiye Giriş I 2 0 2 3
FTR 103 Temel Anatomi 2 0 2 3
FTR 105 Temel Fizyoloji 2 0 2 3
FTR 107 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4
FTR 109 Klinik Bilimler 2 0 2 3
FTR 111 Beslenme İlkeleri 2 0 2 2
FTR 113 Halk Sağlığı ve İlk Yardım 2 1 3 4
TUD 101 Türk Dili I (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
  Seçmeli Ders I 2 0 2 2
  TOPLAM     23 30
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR 102 Fizyoterapiye Giriş II 2 0 2 3
FTR 104 Ergoterapi 2 0 2 2
FTR 106 Fizyoterapide Yardımcı Gereçler 2 2 4 4
FTR 108 Elektrofiziksel Ajanlar 1 4 5 6
FTR 110 Mobilizasyon Manipülasyon 1 4 5 6
FTR 112 Hidroterapi 2 0 2 2
TUD 102 Türk Dili II (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II (Uzaktan Eğitim) 2 0 2 2
  Seçmeli Ders II 2 0 2 2
  TOPLAM     28 31
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR 201 Klinik Uygulama I 2 14 16 16
FTR 203 Rehabilitasyon ve Egzersiz I 3 3 6 8
FTR 205 Spor ve Sağlık 2 0 2 2
FTR 207 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
  TOPLAM     27 30
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR 202 Klinik Uygulama II 2 14 16 16
FTR 204 Rehabilitasyon ve Egzersiz II 3 3 6 8
FTR 206 Yaşlı Bakım İlke ve Esasları 2 0 2 4
FTR 208 Sağlık Hizmetleri İletişimi 2 0 2 2
  TOPLAM     26 30
                  TOPLAM AKTS 121
SEÇMELİ DERSLER
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
FTR 301 Vücut Ergonomisi 2 0 2 2
FTR 303 Davranış Bilimleri 2 0 2 2
FTR 305 Radyasyondan Korunma 2 0 2 2
FTR 307 İşletme 2 0 2 2
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ
FTR 302 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 2
FTR 304 Çevre Koruma 2 0 2 2
FTR 306 Meslek Etiği 2 0 2 2
GNC 201 Gönüllülük Çalışmaları  2 1 3 4

           
                                          FİZYOTERAPİPROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
 FTR 101  Fizyoterapiye Giriş I  2  3
 FTR 107  Tıbbi Terminoloji  2 0  4
2. YARIYIL
FTR 102  Fizyoterapiye Giriş II  2  2  3
FTR 104  Ergorterapi  2 0  2  2
FTR 112 Hidroterapi 2 0 2 2
3. YARIYIL
FTR 203 Rehabilitasyon ve Egzersiz I 3 3 5 8
4. YARIYIL
FTR 204 Rehabilitasyon ve Egzersiz II 3 3 5 8
  TOPLAM 16 6 20 30