EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Moda Tasarımı

 

ÖĞRENİM SÜRESİ           2 Yıl

PUAN TÜRÜ                      TYT

ÖĞRENİM DİLİ                  Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Moda Tasarımı Programı 2010 yılında, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Moda Tasarımı Programı, sektörün ihtiyacı olan kalıp hazırlama becerisi gelişmiş, bilgisayar ortamında ve klasik yöntemlerle modelistlik yapabilecek, yaratıcılığı yüksek, tasarıyı ürüne dönüştürme öngörüsüne sahip, moda trendlerini ve gündemi yakalayan, teorik bilgisini pratiğe aktarabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR

TYT puan türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Moda Tasarımı alanıyla ilgili yöntem ve teknikleri kavrar ve bu teknikleri uygular.
 • Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri tanır.
 • Moda Tasarımı alanına yönelik edindiği kuramsal bilgi ve beceriler doğrultusunda, karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Tekstil materyallerinin üretimini ve özelliklerini kavrar.
 • İplik, dokuma ve örme kumaş, terbiye, hazır giyim ve kalite kontrol konularında mevcut teknolojileri tanır ve kullanır.
 • Moda ve tekstil tasarımına dönük özgün çalışmaları ayırt eder.
 • Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile tasarlar.
 • Model geliştirme, kalıp hazırlama, kesim, dikim ve kalite kontrol tekniklerini uygular.
 • Konfeksiyon makinelerini kullanır ve makinelerin koruyucu bakımı ile ilgili bilgileri uygular.
 • Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki teknik bilgiyi tanır.
 • Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.
 • Tekstil uygulamaları sırasında aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmalarını kavrar.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorumluluk alanı ile ilgili olarak analitik düşünür, sorgular ve araştırır; alanıyla ilgili uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Mesleki etik ve kültürel değerleri savunur.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Moda Giyim Tasarımı
 • Moda Tasarımı
 • Tekstil
 • Tekstil Mühendisliği
 • Tekstil Tasarımı
 • Tekstil ve Moda Tasarımı

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlarımız “Moda Tasarımı Teknikeri” unvanına sahip olarak mezun olurlar. Moda ve tekstil sektöründe yer alan firmalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası markalarda;

 • Moda Tasarımcısı
 • Kadın Giyim Tasarımcısı
 • Bebe-Çocuk Giyim Tasarımcısı
 • Erkek Giyim Tasarımcısı
 • Moda Editörlüğü
 • Kostüm Tasarımcılığı
 • Desinatörlük
 • Stil Danışmanlığı
 • Stilistlik
 • Modelistlik veya çeşitli üretim departmanlarında kariyer fırsatları bulacaklardır.
 • Ayrıca kendi atölyelerini, iş yerlerini veya moda evlerini açarak da kendilerine kariyer fırsatları oluşturabileceklerdir.
 • Dikey geçiş yaparak ya da açık öğretim ile lisans tamamlayabilirler.

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program, 2010 yılında T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Moda Tasarımı Programı, sektörün ihtiyacı olan kalıp hazırlama becerisi gelişmiş, bilgisayar ortamında ve klasik yöntemlerle modelistlik yapabilecek, yaratıcılığı yüksek, tasarıyı ürüne dönüştürme öngörüsüne sahip, moda trendlerini ve gündemi yakalayan, teorik bilgisini pratiğe aktarabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program, başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Moda Tasarımı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Moda Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 45 iş günü zorunlu yaz stajının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı’ndaki derslerin amacı, öğrencinin yaratıcılığını geliştirmek, tekstil sektöründeki sanatsal ve ticari gereksinimleri karşılayabilmeyi öğretmek, kamu ve özel sektörün teknik eleman ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerin akademik çalışmalara yaratıcı yaklaşımları; kültürel dersler, tasarım atölyesinde yaratıcı çalışmalar, teknik dersler, araştırmalar, işletmelere teknik geziler, seminerler, sergiler, defileler ve 45 günlük staj deneyimi ile desteklenmektedir. Programımız; görsel ve yaratıcı düşünme, analiz etme, tasarım becerileri, malzeme bilgisi, teknik üretim yöntemleri, tasarımı ürüne dönüştürebilme öngörüsü, ürünün prezantasyonu, moda ve tekstil tarihi konularına ağırlık vermektedir. Kapsamlı ve yenilikçi eğitim anlayışımızla, algılama ve uygulamaya yönelik yetenekler geliştirilmekte ve desteklenmektedir.


İlk yıl verilen dersler; genel tasarım, görsel algılama, teknik konular ve temel mesleki bilgileri içermektedir. İkinci yılında öğrenci, projelere ve mesleğe yönelik çalışmalara, portfolyo ve bitirme projesi gibi derslerle yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programlarını ve mesleki yabancı dil bilgisini en gelişmiş teknoloji ve alanında uzman eğitim kadrosu ile birlikte, meslek yüksekokulumuzun ilham veren atmosferinde, öğrencilerimiz Tasarım ve Giyim Atölyelerinde tasarılarını gerçeğe dönüştürmektedirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Moda Tasarımı alanıyla ilgili yöntem ve teknikleri kavrar ve bu teknikleri uygular.
 • Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri tanır.
 • Moda Tasarımı alanına yönelik edindiği kuramsal bilgi ve beceriler doğrultusunda, karşılaştığı problemleri çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Tekstil materyallerinin üretimini ve özelliklerini kavrar.
 • İplik, dokuma ve örme kumaş, terbiye, hazır giyim ve kalite kontrol konularında mevcut teknolojileri tanır ve kullanır.
 • Moda ve tekstil tasarımına dönük özgün çalışmaları ayırt eder.
 • Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi birikimini, mesleki uygulamaları estetik bakış açısı ile tasarlar.
 • Model geliştirme, kalıp hazırlama, kesim, dikim ve kalite kontrol tekniklerini uygular.
 • Konfeksiyon makinelerini kullanır ve makinelerin koruyucu bakımı ile ilgili bilgileri uygular.
 • Tasarımın uygulanması ve ürün üretimine yönelik mesleki teknik bilgiyi tanır.
 • Bilgisayar ve bilgi iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.
 • Tekstil uygulamaları sırasında aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmalarını kavrar.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Sorumluluk alanı ile ilgili olarak analitik düşünür, sorgular ve araştırır; alanıyla ilgili uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Mesleki etik ve kültürel değerleri savunur.

ÇALIŞMA ALANLARI

Moda Tasarım programı mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında, tekstil fabrikaları ve atölyelerinde, örme-dokuma-baskı sanayinde, hazır giyim sektöründe, tekstil ihracat firmalarında, özel işletmelerde, moda evleri ve modelhanelerde stilist, modelist ve tasarımcı olarak çalışabilir; ayrıca sektörde kendi atölyelerini ve moda evlerini açarak kendilerine iş imkanı yaratabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

 • Moda Giyim Tasarımı
 • Moda Tasarımı
 • Tekstil
 • Tekstil Mühendisliği
 • Tekstil Tasarımı
 • Tekstil ve Moda Tasarımı

SINAVLAR

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40; yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (DANO) en az 2.00 olması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

 

 

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2021-2022 AKADEMİK YILI – MODA TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MOT 101 Temel Sanat Eğitimi 1 2 3 5
MOT 103 Çizim Teknikleri  2 2 4 5
MOT 105 Kalıp Hazırlama I 2 2 4 5
MOT 107 Dikiş Teknikleri I  2 2 4 5
MOT 109 Kostüm ve Moda Tarihi 2 0 2 2
MOT 111 Kumaş ve Malzeme Bilgisi 2 0 2 2
TUD 101 Türk Dili I  2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I  2 0 2 2
  TOPLAM     25 30
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MOT 102 Moda Resmi 2 2 4 5
MOT 104 Kalıp Hazırlama II 2 2 4 5
MOT 106 Dikiş Teknikleri II 2 2 4 5
MOT 108 Drapaj  1 2 3 3
MOT 110 Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I 1 2 3 3
MOT 112 Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı I 1 2 3 3
TUD 102 Türk Dili II  2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II  2 0 2 2
  TOPLAM     27 30
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 001 Staj (45 İş Günü) 0 0 0 6
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MOT 201 Koleksiyon Hazırlama  1 2 3 4
MOT 203 Mesleki Teknik Çizim  1 2 3 3
MOT 205 Giysi Tasarımı 1 3 4 6
MOT 207 Deneysel Giysi Tasarımı 1 2 3 3
MOT 209 Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama II 1 2 3 3
MOT 211 Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı II 1 2 3 4
MOT 213 Mesleki Yabancı Dil  2 0 2 2
  Seçmeli Ders I 1 2 3 4
  TOPLAM     24 29
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MOT 202 Bebe-Çocuk Giysi Tasarımı 1 3 4 5
MOT 204 Erkek Giysi Tasarımı 1 3 4 5
MOT 206 Bitirme Projesi 1 4 5 8
MOT 208 Portfolyo Hazırlama 1 1 2 3
MOT 210 Moda Marka Pazarlama 2 0 2 2
  Seçmeli Ders II 1 2 3 4
  TOPLAM     20 27
                  TOPLAM AKTS 122
           
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MOT 301 İmaj ve Stil Danışmanlığı 1 2 3 4
MOT 303 Moda Fotoğrafçılığı 1 2 3 4
MOT 305 Girişimcilik 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MOT 302 Moda Editörlüğü 1 2 3 4
MOT 304 Aksesuar Tasarımı 1 2 3 4
MOT 306 Süsleme Teknikleri 1 2 3 4
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4

Moda Tasarımı Programı, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Sanat” temel alanında yer alan bir eğitim-öğretim programıdır.        

 TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik  Ağırlıklı)
              5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
   BİLGİ  BECERİ  YETKİNLİKLER
-Kuramsal
        -Olgusal
     
-Bilişsel
        -Uygulamalı     
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5 YET6 YET7 YET8 YET9 YET10 YET11 YET12 YET13
PY1                              
PY2                              
PY3                      
PY4                        
PY5                              
PY6                        
PY7                            
PY8                    
PY9                        
PY10                    
PY11        

 

 

 

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

2020-2021 AKADEMİK YILI –  MODA TASARIMI PROGRAMI

ÖNERİLEN YANDAL DERSLERİ

 

DERS KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

 1. YARIYIL

MOT 103

Çizim Teknikleri 

2

2

4

5

MOT 107

Dikiş Teknikleri I 

2

2

4

5

 1. YARIYIL

MOT 110

Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I

1

2

3

3

MOT 112

Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı I

1

2

3

3

 1. YARIYIL

MOT 205

Giysi Tasarımı

1

3

4

6

 1. YARIYIL

MOT 206

Bitirme Projesi

1

4

5

8

 

                                                                                TOPLAM

   

23

30