EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Grafik Tasarımı

 

ÖĞRENİM SÜRESİ: 2 yıl
PUAN TÜRÜ: TYT

PROGRAM HAKKINDA

Program öncelikle ulusal düzeyde grafik ürünlerin üretimi doğrultusunda işlevsel ve estetik olan uygulamaları irdeleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, yüzleştiği grafik tasarım problemini çözebilen, teknolojinin sunduğu donanım ve yazılımları etkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmektir. Ayrıca, ticari ya da sosyal içerikli problem çözümüne yönelik duygu ve düşüncelerini grafik simgelere indirgeyerek ifade edebilen, sanatı ve bilimi tasarım amaçlarının gereklilikleri doğrultusunda özümseyerek özgün tasarımlar üretebilen bireyler yetiştirmek programın amaçlarından biridir.

KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahip olacaktır.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Tasarım kavram, ilke ve teorilerini tanır.
 • Sanatsal, kültürel, estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirir.
 • Türkçe ve mesleki yabancı dili kullanarak uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurar.
 • Elle çizim-boyama yapar.
 • Fotoğraf çeker.
 • Görsel/grafik tasarım yapar (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolyo tasarımı vb).
 • Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır. 
 • Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanır.
 • Web tasarımı yapar.
 • Grafik Tasarım ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve mesleğin psikolojik, sosyolojik, etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygular.
 • Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Fotoğraf
 • Fotoğraf ve Video
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Görsel Sanatlar
 • Grafik
 • Grafik Sanatlar
 • Grafik Tasarımı
 • İletişim ve Tasarımı

KARİYER OLANAKLARI

Mezun olan öğrencilerimiz,

 • Tanıtım ve reklam ajanslarında,
 • Firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde,
 • Basılı medya kuruluşlarında,
 • Matbaacılık,
 • Fotoğrafçılık,
 • Film sektörlerinde,
 • Televizyon kanallarında,
 • Web tabanlı yayım yapan kuruluşlarda görev alabilirler,
 • Kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini sürdürebilirler.

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

 

PROGRAM HAKKINDA

Program 2012 yılında T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve uygulama ağırlıklı bir yöntemle eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. Program öncelikle ulusal düzeyde grafik ürünlerin üretimi doğrultusunda işlevsel ve estetik olan uygulamaları irdeleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, yüzleştiği grafik tasarım problemini çözebilen, teknolojinin sunduğu donanım ve yazılımları etkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmektir. Ayrıca, ticari ya da sosyal içerikli problem çözümüne yönelik duygu ve düşüncelerini grafik simgelere indirgeyerek ifade edebilen, sanatı ve bilimi tasarım amaçlarının gereklilikleri doğrultusunda özümseyerek özgün tasarımlar üretebilen bireyler yetiştirmek programın amaçlarından biridir.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

 

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Tasarım kavram, ilke ve teorilerini tanır.
 • Sanatsal, kültürel, estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirir.
 • Türkçe ve mesleki yabancı dili kullanarak uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurar.
 • Elle çizim-boyama yapar.
 • Fotoğraf çeker.
 • Görsel/grafik tasarım yapar (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolyo tasarımı vb).
 • Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır. 
 • Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanır.
 • Web tasarımı yapar.
 • Grafik Tasarım ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve mesleğin psikolojik, sosyolojik, etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygular.
 • Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Fotoğraf
 • Fotoğraf ve Video Görsel İletişim Tasarımı Görsel Sanatlar
 • Grafik
 • Grafik Sanatlar
 • Grafik Tasarımı
 • İletişim ve Tasarımı

KARİYER OLANAKLARI

Mezun olan öğrencilerimiz,

 • Tanıtım ve reklam ajanslarında,
 • Firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde,
 • Basılı medya kuruluşlarında,
 • Matbaacılık,
 • Fotoğrafçılık,
 • Film sektörlerinde,
 • Televizyon kanallarında,
 • Web tabanlı yayım yapan kuruluşlarda görev alabilirler,
 • Kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini sürdürebilirler.

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ

Program öncelikle ulusal düzeyde grafik ürünlerin üretimi doğrultusunda işlevsel ve estetik olan uygulamaları irdeleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, yüzleştiği grafik tasarım problemini çözebilen, teknolojinin sunduğu donanım ve yazılımları etkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmektir. Ayrıca, ticari ya da sosyal içerikli problem çözümüne yönelik duygu ve düşüncelerini grafik simgelere indirgeyerek ifade edebilen, sanatı ve bilimi tasarım amaçlarının gereklilikleri doğrultusunda özümseyerek özgün tasarımlar üretebilen bireyler yetiştirme, programın diğer bir amacıdır.

 

VERİLEN DERECE
120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Grafik Tasarımı Programı Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
Grafik Tasarımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 işgünü olacak şekilde zorunlu stajın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir.

PROGRAMIN PROFİLİ
Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Bu amaçla pek çok yeni meslek alanında eğitim öğretim programı hazırlanmaktadır. Bu alanlardan biri de grafik tasarım alanıdır. Grafik tasarımı programının amacı; özel mesleki bilgi beceriler yanında iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, bu alanda kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayabilen, sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet üretebilen, yaptığı işin kalitesinden sorumlu olabilen bireyler yetiştirmektir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 •  Tasarım kavram, ilke ve teorilerini tanır.
 •  Sanatsal, kültürel, estetik gelişim ve etkilerini tarihsel ve çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirir.
 •  Türkçe ve mesleki yabancı dili kullanarak uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı anlatıma dayalı iletişim kurar.
 •  Elle çizim-boyama yapar.
 •  Fotoğraf çeker.
 •  Görsel/grafik tasarım yapar (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolyo tasarımı vb).
 •  Tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır.  
 •  Bilgisayar ortamında güncel grafik yazılımları kullanır.
 •  Web tasarımı yapar.
 •  Grafik Tasarım ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede güncel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve mesleğin psikolojik, sosyolojik, etik ve ekonomik sorumluluk ve yükümlülüklerini uygular.
 •  Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Mezun olan öğrencilerimiz, tanıtım ve reklam ajanslarında, firmaların reklam ve tanıtım birimlerinde, basılı medya kuruluşlarında, matbaacılık, fotoğrafçılık, filmcilik sektörlerinde, televizyon kanallarında, web tabanlı yayımcılık yapan kuruluşlarda görev alabilirler, kendi kurdukları işletmelerde ya da serbest tasarımcı olarak da mesleklerini sürdürebilirler.

ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ
Grafik Tasarımı Mezunları, Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;

Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

 

 

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2021-2022 AKADEMİK YILI – GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GRFT 101 Temel Tasarım Eğitimi I 1 3 4 5
GRFT 103 Grafik Tasarımına Giriş 2 2 4 4
GRFT 105 Perspektif 1 1 2 4
GRFT 107 Desen 1 3 4 5
GRFT 109 Grafik Sanatı Tarihi 2 0 2 2
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     22 26
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GRFT 102 İllüstrasyon I 1 3 4 4
GRFT 104 Tipografi I 1 2 3 4
GRFT 106 Temel Fotoğrafçılık 1 2 3 4
GRFT 108 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I 1 3 4 5
GRFT 110 Yaratıcı Fikir Geliştirme 2 0 2 2
GRFT 112 Temel Tasarım Eğitimi II 1 3 4 5
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     26 30
           
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
STAJ 001 Staj (30 İş Günü) 0 0 0 6
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GRFT 203 İllüstrasyon II 1 3 4 4
GRFT 205 Tipografi II 1 2 3 4
GRFT 207 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II 1 3 4 5
GRFT 209 Basım Teknikleri 1 2 3 4
GRFT 211 Tasarım Kültürü 2 0 2 2
GRFT 213 Ambalaj Tasarımı 1 2 3 4
GRFT 215 Grafik Tasarımı Proje Atölyesi 2 4 6 6
  Seçmeli Ders I 1 2 3 4
  TOPLAM     24 33
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GRFT 202 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım III 2 2 4 5
GRFT 204 Kurgu ve Montaj 1 2 3 4
GRFT 206 Bitirme Projesi 1 5 6 6
GRFT 208 Portfolyo Tasarımı 1 2 3 3
GRFT 210 Web Tasarım 1 2 3 3
  Seçmeli Ders II 1 2 3 4
  Seçmeli Ders III 1 2 3 4
  TOPLAM     25 29
                  TOPLAM AKTS 124
           
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GRFT 301 Dijital Fotoğrafçılık 1 2 3 4
GRFT 303 Reklam Fotoğrafçılığı 1 2 3 4
GRFT 305 Animasyon ( After Effect ) 1 2 3 4
GRFT 309 Reklam Analizleri 1 2 3 4
GRFT 311 Mesleki Yabancı Dil 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
GRFT 302 İş Yeri Eğitimi 2 4 6 8
GRFT 304 İleri Tipografi 1 2 3 4
GRFT 306 Masaüstü Yayıncılık 1 2 3 4
GRFT 308 Yeni Medya 1 2 3 4
GRFT 310 Reklam Grafiği 1 2 3 4
GRFT 312 Görsel İletişim Uygulamaları 1 2 3 4
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4

 TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
  BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
*Kuramsal *Olgusal *Bilişsel    *Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
BİL1 BEC1 BEC2 YET1 YET2 YET3 YET4 YET5   YET6 YET7 YET8   YET9 YET10
PY1                            
PY2                          
PY3                            
PY4                      
PY5                        
PY6                  
PY7                
PY8                          
PY9                        
PY10                          
PY11                  
PY12                          

 

                               GRAFİK TASARIMI PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
GRFT 101 Temel Tasarım Eğitimi 1 2 2 5
GRFT 103 Grafik Tasarımına Giriş 2 2 3 5
2. YARIYIL
GRFT 102 İllüstrasyon I 1 2 2 5
GRFT 106 Temel Fotoğrafçılık 1 2 2 4
3. YARIYIL
GRFT 207 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II 1 3 3 6
4. YARIYIL
GRFT 206 Bitirme Projesi 1 4 3 6
  TOPLAM 7 15 15 31