EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

Uluslararasılaşma vizyonu ve eğitimde çeşitliliğe olan güçlü inancı ile T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yabancı uyruklu öğrencilere kapılarını açmaktadır.

Genel Koşullar

Aşağıda belirtilen kriterler T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesinden alınmıştır. 

İlgili yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

İlgili yönergenin ingilizce versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru, Kabul ve Kayıt

Başvuracak Adayların;
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Yabancı uyruklu olanları;

(a) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

(b) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

(c) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

(d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilir.

 Adaylardan;

(a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

(b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(c) 6. maddenin 1/b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

(d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 6. maddenin 1/b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.

Not: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre  “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”     

HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

Ön başvuru için gereken belgeler:

 • Lise diplomasının noter ya da Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe örneği - Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olduklarını gösteren resmi bir belge(geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesinin orijinali sunulmalıdır. (Adayların lise diplomalarının aslı ve Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı´ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinden alınabilecek "Denklik Belgesi" ön başvuru sırasında istenmemektedir. Kabul edilen adaylar, bu belgeyi, kayıt sırasında sunacaktır.
 • Meslek Yüksekokulumuzun başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Form için tıklayınız.
 • Not Belgesi (Transkript) - Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerinin noter ya da Türkiye Dış Temsilciliklerinden onaylı olarak Meslek Yüksekokulu’na teslim etmeleri gerekmektedir. Not belgeleri Türkçe değilse, Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği de not belgesi ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Sınav sonucu ile başvuru: Yüksekokul Kurulu tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
 • Lise diploma notu ile başvuru: Yabancı uyruklu öğrencilerin lise eğitimlerindeki son üç yıl (6 dönem) dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
 • Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe örneği.
 •  Başvuru yapan adayın 2 adet  vesikalık fotoğrafı.

Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Ulusal ve Uluslarası Lise Diplomaları, Bitirme Sınavları ve Giriş Sınavları

 • Başvurunuzun değerlendirilmesi için belirtilen sınav veya diplomalardan birini sunmanız gerekmektedir. Kabul edilen sınav/diploma sınav listesi için  TIKLAYINIZ.

Ön Başvuru Tarihleri

 

 • 16.08.2021-25.09.2021 saat 17:30’a kadar belirtilen ön başvuru evrakları teslim edilmelidir.

 

Adres: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu/Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih İSTANBUL

 

Ön Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular İSSB Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Ön başvurusu kabul eden adaylara mail yoluyla bir kabul mektubu gönderilecektir. Bu mektupta öğrenim ücreti ve program bilgileri belirtilecektir.

 

BAŞVURU KABULÜ ve KAYIT İŞLEMLERİ

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu´na kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kararlarını Öğrenci İşlerine  en kısa sürede iletmelerinde yarar bulunmaktadır. Adayların öğrenime başlayacakları akademik dönem ücretini ödemeleri gerekmektedir.

 

Yurtdışı Öğrenci kontenjanı ile Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri

 

01.10.2021-08.10.2021 saat 17:30’a kadar kesin kayıt işlemleri tamamlanmalıdır.

 

Öğrenim Ücreti ve Harçlar

2021-2022 Akademik yılı eğitim ücreti tüm ön lisans programları için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu ücrete katma değer vergisi, eğitim ve kayıt ücretinin yanı sıra kütüphane, bilgisayar laboratuvarları ve atölyelerin kullanımı da dahildir. 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM ÜCRETLERİ

(TÜM BÖLÜMLER)

TAM ÜCRET

%50 BURS

GÜZ DÖNEM ÖDEMESİ

BAHAR DÖNEM ÖDEMESİ

32.400.00

16.200.00

8.100.00

8.100.00

 

Kayıt Hakkı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

Not: Eğer mezuniyetinizi yurtdışında bir ülkede tamamlayacaksanız / tamamladıysanız dökümanlarınızın noter onaylı tercümeleri ve lise denklik belgesi gerekmektedir.

 1. Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek “Denklik Belgesi”,
 2. Lise not belgesinin aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği,
 3. Sınav ile başvuru yapacak adaylar için sınav sonuç belgesinin aslı,
 4. Resmi kimlik ya da pasaportun onaylı fotokopisi,
 5. Türkçe Dil Yeterlik belgesinin aslı,
 6. Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyen adayların en fazla bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini belgelendirmeleri gerekir. Aksi takdirde yeni akademik yılda kayıtları silinir.
 7. Lise öğrenimini Türkiye’de bulunan liselerde tamamlayan adaylardan Türkçe Dil Yeterlik Belgesi istenmez.
 8. 6 adet vesikalık fotoğraf
 9. Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren maddi durum belge beyanı,
 10. YU kimlik kartı fotokopisi,
 11. Kabul mektubu aslı,
 12. Dönem öğrenim ücretinin ödenmesi ve dekontunun getirilmesi,
 13. Öğrenciler ikamet tezkeresi almalı ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğrenime başladıkları ilk dönemden itibaren bir ay içerisinde  Genel Sağlık Sigortası (GSS) Sistemine kayıt olmalıdırlar.

*Belgelerde MYO tarafından değişiklik yapılabilir.

Eğitim-Öğretim Dili ve Dil Seviyesi

 • Meslek Yüksekokulu programlarında öğretim dili Türkçe’dir. Kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, meslek yüksekokulu tarafından yapılan yazılı ve sözlü Türkçe Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir. Türkçe Dil Seviyesi başarısız olan adayların kayıt hakları saklı tutularak en fazla bir yıl içerisinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini, Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’nda başarılı olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları yapılır. Aksi takdirde saklı tutulan kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Seviyesi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe Seviyeleri “Türkçesi Yetersiz” kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.
 • Meslek Yüksekokuluna kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Türkçe yeterlilik sınavı ile Türk Üniversitelerinin Türkçe Öğretim Merkezleri tarafından açılan veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurtdışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve Kuruluşları tarafından açılan Türkçe kurslarından B1düzeyi ilee mezun olan ya da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından B1 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan aldığını belgelendiren öğrenciler, Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan Türkçe düzey belirleme sınavından muaf sayılırlar.

Yeterlilik düzeyleri Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi (AODÇB)

 

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu YÖS

(1)İSSB Meslek Yüksekokulu Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (İSSBMYO YÖS) her yıl Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen tarihte yapılır.
(2) İSSBMYO YÖS,  İSSBMYO YÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen üç kişiden oluşur.
(3) Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların sınav salonlarının belirlenmesi ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı komisyon kararları doğrultusunda yürütülür.
(4) İSSBMYO YÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen iki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
(5) İSSBMYO YÖS sınav ücreti Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir.
(6) Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı  İSSBMYO bünyesinde yapılmaması durumunda Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (UÜYÖS), Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (AnadoluYÖS) veya İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (İÜYÖS) kabul edilir ve ilgili sınavlarda belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmak şartı aranır.

 

Noter Tasdiki

Tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makam, resmi onay istediğinde, noterler tarafından yapılan tasdik, onay işlemidir. Türkçe olmayan tüm belgeler tercüme bürolarında, çevrilmeli ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir. Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verilen tüm belgelerin orijinalleri veya noter tasdikli olarak kayıt sırasında Öğrenci İşleri´ne sunulmalıdır.

 

ÖDEME YÖNTEMİ

Banka Şubesinden Peşin Ödeme

Ödeme yapacak kişi, aşağıda belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek yetkili kişiye, aşağıda bilgileri bulanan banka hesabına,  İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrenim ücreti ödemesi yapacağını, öğrencinin adını ve soyadını ve TC kimlik numarasını vererek bildirir. Banka sisteminde görüntülenecek tutar, banka yetkilisi tarafından tahsil edilir. 

Hesap Adı: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İş Bankası – Levent Şubesi

Hesap No: 1035 – 1375974

Iban No: TR02 0006 4000 0011 0351 3759 74

 

Kredi Kartı ile Ödeme

Ödeme, herhangi bir banka kartı veya kredi kartı ile meslek yüksekokulumuzdan yapılabilir. Banka kartlarına taksit yapılamamaktadır. Yıllık öğrenim ücretinin 10 Taksit yapılabileceği kredi kartları Maximum, Bonus, Worldcard ve Axess’dir. Diğer banka kredi kartları ile tek çekim olarak ödeme yapılabilir. Ödemenin tahsil edileceği kartın limitinin öğrenim ücretinin tamamını karşılayacak yeterli bakiyeye sahip olması ve son kullanım tarihinin kayıt için ilan edilen son günü geçmemiş olması gerekir.

 

 

 

Faturalar

Ödemelere ait faturalar öğrenci adına düzenlenir; akademik takvimde ilan edilen öğrenim ücretleri ödeme son tarihinden itibaren öğrenim ücreti verilen eğitim hizmeti boyunca aylara bölünerek aylık olmak üzere faturalar basılarak öğrenci işleri birimi tarafından imza karşılığı öğrenciye teslim edilir.

 

İadeler

Yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve yapılan öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

 

Telefon: 0850 811 18 18
Eposta:
 [email protected]issb.edu.tr